DAÜ
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İHALE YÖNTEMİ : DUYURU
İHALE KOMİSYONU KARAR NO/DOSYA NO : 2797
İHALE SONUCU İLANI İHALE KAPANIŞ TARİHİ : 15.03.2007
DUYURU TARİHİ : 26.03.2007
S. NO İHALE EDİLEN                                                               İHALE EDİLEN MAL VEYA HİZMET
MİKTAR İHALEYİ KAZANAN FİRMA KABUL EDİLEN BEDEL  (KDV HARİÇ)
DAÜ ÇEŞİTLİ LEVHA İŞLERİ TEMİNİ İHALESİ
EN DÜŞÜK BİRİM FİYAT (KDV HARİÇ) EN YÜKSEK BİRİM FİYAT  (KDV HARİÇ) TEKLİF VEREN FİRMA SAYISI
1 33,00 € 33,00 € 1 Yönlendirici Levha 20 adet İPTAL  
2 35,00 € 35,00 € 1 Yönlendirici Levha ayağı 20 adet İPTAL  
3 22,00 € 22,00 € 1 Bina Önü Levhası 20 adet İPTAL  
4 28,00 € 28,00 € 1 Bina Önü Levhası Ayağı 5 adet İPTAL  
5 50,00 € 50,00 € 1 Trafik Levhası (Çeşitli)       a. Üçgen 7 adet İPTAL  
  55,00 € 55,00 € 1 Trafik Levhası (Çeşitli)       b. Sekizgen 7 adet İPTAL  
  28,00 € 28,00 € 1 Trafik Levhası (Çeşitli)       c. Yuvarlak 7 adet İPTAL  
6 35,00 € 35,00 € 1 Trafik Levhası Ayağı 10 adet İPTAL  
7 90,00 € 90,00 € 1 Mekanik Engel Levhası  2 adet İPTAL  
İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
DAÜ
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İHALE YÖNTEMİ : DUYURU
İHALE KOMİSYONU KARAR NO/DOSYA NO : 2797
İHALE SONUCU İLANI İHALE KAPANIŞ TARİHİ : 15.03.2007
DUYURU TARİHİ : 26.03.2007
S. NO İHALE EDİLEN                                                               İHALE EDİLEN MAL VEYA HİZMET
MİKTAR İHALEYİ KAZANAN FİRMA KABUL EDİLEN BEDEL  (KDV HARİÇ)
DAÜ ÇEŞİTLİ LEVHA İŞLERİ TEMİNİ İHALESİ
EN DÜŞÜK BİRİM FİYAT (KDV HARİÇ) EN YÜKSEK BİRİM FİYAT  (KDV HARİÇ) TEKLİF VEREN FİRMA SAYISI
7 25,00 € 25,00 € 1 Mekanik Engel  Ayağı 2 adet İPTAL  
8 25,00 € 25,00 € 1 Kat Panosu 15 m2 İPTAL  
9 10,00 € 10,00 € 1 Özel Park Yeri Levhası  60 adet İPTAL  
  15,00 € 15,00 € 1 Özel Park Yeri Ayağı   60 adet İPTAL  
10 2,50 € 2,50 € 1 Küçük İsimlik 100 adet İPTAL  
11 4,00 € 4,00 € 1 Büyük İsimlik 100 adet İPTAL  
12 9,00 € 9,00 € 1 Pankart PVC 127 m2 İPTAL  
13 18,00 € 18,00 € 1 Dijital Baskılı Pankart 480 m2 İPTAL  
İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI