MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN AMACI

 
     
 

Üniversitemizin faliyetlerini yürütebilmesi için ihtiyaç duyduğu her türlü mal ve hizmeti Satınalma ve İhale Tüzüğü kurallarına uygun olarak enkısa sürede uygun fiyata ve yeterli kalitede temin etmek, temin edilen malların depolanmasını sağlamak ve Üniversitemize kazandırılan demirbaşların kayıt, zimmet ve kontrol işlemlerini eksiksiz yapmaktır.