İHALELER

 

 

 

 

 

İhale. No:

İhale Adı:

İhale Konusu:

Son Gün:

İhale Durumu:

19035 DAÜ TURİZM DÖNER SERMAYE İŞÇİ     HİZMET ALIMI      TEMİNİ İHALESİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde Turizm Döner Sermaye İşçi Hizmet Alımı Temini İhalesi için teklif kabul edilmektedir.

 

 

 

 

 

1.  İhale ile ilgili belgeler DAÜ Satınalma ve Envanter Kontrol Müdürlüğü’nden 400 TL karşılığında temin edilebilir. (Şartname ücreti nakit olarak kabul edilmeyecektir. Şartname ücreti kredi kartı ile veya K.T. Kooperatif Merkez Bankası DAÜ Şubesi 100640 no’lu DAÜ hesabına yatırım olarak kabul edilecektir.)

 

2.  İhalede Geçici Teminat miktarı 1000 TL’dir. Teminat olarak 18 Mart 2020 tarihine kadar geçerli banka teminat mektubu veya Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası DAÜ Şubesi 100640 no’lu DAÜ hesabına yatırım olarak kabul edilecektir.

 

3.  Teklifler en geç 19 Aralık 2019 tarihinde Perşembe günü saat ö.s 14:00’e kadar üzerinde “DAÜ TURİZM DÖNER SERMAYE İŞÇİ HİZMET ALIMI  TEMİNİ İHALESİ (İHALE NO:19035)” yazılı kapalı zarf içinde Üniversite Yönetsel Hizmetler Binası’ndaki İhale Kutusuna atılmış olmalıdır.

 

4.  İhale Keşif Bedeli: Kalifiye İşçi asgari ücretin %130                                               

      Temizlik İşçi asgari ücretin %123  

  
Teklifler en geç 19 Aralık 2019 tarihinde Perşembe günü saat ö.s 14:00’e kadar

Açık

19072 DAÜ Binicili Tip Yol Süpürme Aracı Temini İhalesi

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde Binicili Tip Yol Süpürme Aracı Temini İçin Teklif Kabul Edilmektedir

 

 

 

 

1.  İhale ile ilgili belgeler DAÜ Satınalma ve Envanter Kontrol Müdürlüğü’nden 400 TL karşılığında temin edilebilir. (Şartname ücreti nakit olarak kabul edilmeyecektir. Şartname ücreti kredi kartı ile veya K.T. Kooperatif Merkez Bankası DAÜ Şubesi 100640 no’lu DAÜ hesabına yatırım olarak kabul edilecektir.)

 

2.  İhalede Geçici Teminat miktarı İhale genel / idari şartnamesinin 24/1 maddesine göre karşılık gelen miktarı kadardır. Teminat olarak 01 Nisan 2020 tarihine kadar geçerli banka teminat mektubu veya Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası DAÜ Şubesi 100640 no’lu DAÜ hesabına yatırım olarak kabul edilecektir.

 

3.  Teklifler en geç 02 Ocak 2020 tarihinde Perşembe günü saat ö.s 14:00’a kadar üzerinde “ DAÜ Binicili Tip Yol Süpürme Aracı Temini İhalesi (İhale No:19072)” yazılı kapalı zarf içinde Üniversite Yönetsel Hizmetler Binası’ndaki İhale Kutusuna atılmış olmalıdır.

 

4.  İhale Keşif Bedeli: 480,000.00 TL+KDV dir.

 

 

Teklifler en geç 02 Ocak 2020 tarihinde Perşembe günü saat ö.s 14:00’a kadar

Açık

19083 DAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Laboratuvar Cihazları Temini İhalesi

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde Fen Edebiyat Fakültesi Laboratuvar Cihazları için Teklif Kabul Edilmektedir

  

 

 

 

1.  İhale ile ilgili belgeler DAÜ Satınalma ve Envanter Kontrol Müdürlüğü’nden 400 TL karşılığında temin edilebilir. (Şartname ücreti nakit olarak kabul edilmeyecektir. Şartname ücreti kredi kartı ile veya K.T. Kooperatif Merkez Bankası DAÜ Şubesi 100640 no’lu DAÜ hesabına yatırım olarak kabul edilecektir.)

 

2.  İhalede Geçici Teminat miktarı İhale genel / idari şartnamesinin 24/1 maddesine göre karşılık gelen miktarı kadardır. Teminat olarak 19 Nisan 2020 tarihine kadar geçerli banka teminat mektubu veya Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası DAÜ Şubesi 100640 no’lu DAÜ hesabına yatırım olarak kabul edilecektir.

 

3.  Teklifler en geç 20 Ocak 2020 tarihinde Pazartesi günü saat ö.s 14:00’a kadar üzerinde “ DAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Laboratuvar Cihazları Temini İhalesi (İhale No:19083)” yazılı kapalı zarf içinde Üniversite Yönetsel Hizmetler Binası’ndaki İhale Kutusuna atılmış olmalıdır.

 

4.  İhale Keşif Bedeli: 38,408.58 USD+KDV dir.

 

Teklifler en geç 20 Ocak 2020 tarihinde Pazartesi günü saat ö.s 14:00’a kadar

Açık

19086 DAÜ GAZİMAĞUSA ŞEHİRİÇİ PERSONEL VE ÖĞRENCİ TAŞIMACILIĞI İHALESİ

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde Gazimağusa Şehiriçi Personel ve Öğrenci Taşımacılığı İçin Teklif Kabul Edilmektedir.

  

  

 

1.  İhale ile ilgili belgeler DAÜ Satınalma ve Envanter Kontrol Müdürlüğü’nden 400 TL karşılığında temin edilebilir. (Şartname ücreti nakit olarak kabul edilmeyecektir. Şartname ücreti kredi kartı ile veya K.T. Kooperatif Merkez Bankası DAÜ Şubesi 100640 no’lu DAÜ hesabına yatırım olarak kabul edilecektir.)

 

2.  İhalede Geçici Teminat miktarı 1,000.00 TL’ dir. Teminat olarak 19 Nisan 2020 tarihine kadar geçerli banka teminat mektubu veya Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası DAÜ Şubesi 100640 no’lu DAÜ hesabına yatırım olarak kabul edilecektir.

 

3.  Teklifler en geç 20 Ocak 2020 tarihinde Pazartesi günü saat ö.s 14:00’a kadar üzerinde “DAÜ GAZİMAĞUSA ŞEHİRİÇİ PERSONEL VE ÖĞRENCİ TAŞIMACILIĞI İHALESİ (İHALE NO:19086)” yazılı kapalı zarf içinde Üniversite Yönetsel Hizmetler Binası’ndaki İhale Kutusuna atılmış olmalıdır.

 

4.  İhale Keşif Bedeli: 3 Yıllık yaklaşık bedel 1,425,000.00 TL + KDV dir.

 

Teklifler en geç 20 Ocak 2020 tarihinde Pazartesi günü saat ö.s 14:00’a kadar

Açık

19085 DAÜ Sağlık Merkezi Laboratuvar Cihazı (Ultrasound) Temini İhalesi

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde Sağlık Merkezi Laboratuvar Cihazı (Ultrasound) İçin Teklif Kabul Edilmektedir

 

 

 

 

1.  İhale ile ilgili belgeler DAÜ Satınalma ve Envanter Kontrol Müdürlüğü’nden 400 TL karşılığında temin edilebilir. (Şartname ücreti nakit olarak kabul edilmeyecektir. Şartname ücreti kredi kartı ile veya K.T. Kooperatif Merkez Bankası DAÜ Şubesi 100640 no’lu DAÜ hesabına yatırım olarak kabul edilecektir.)

 

2.  İhalede Geçici Teminat miktarı İhale genel / idari şartnamesinin 24/1 maddesine göre karşılık gelen miktarı kadardır. Teminat olarak 15 Mart 2020 tarihine kadar geçerli banka teminat mektubu veya Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası DAÜ Şubesi 100640 no’lu DAÜ hesabına yatırım olarak kabul edilecektir.

 

3.  Teklifler en geç 16 Aralık 2019 tarihinde Pazartesi günü saat ö.s 14:00’a kadar üzerinde “ DAÜ Sağlık Merkezi Laboratuvar Cihazı (Ultrasound) Temini İhalesi (İhale No:19085)” yazılı kapalı zarf içinde Üniversite Yönetsel Hizmetler Binası’ndaki İhale Kutusuna atılmış olmalıdır.

 

4.  İhale Keşif Bedeli: 30,000.00 USD+KDV dir.

 

 

Teklifler en geç 16 Aralık 2019 tarihinde Pazartesi günü saat ö.s 14:00’a kadar

Açık

19081 DAÜ Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı Büyük Salon Sahne Perdeleri Temini ve Montajı İhalesi

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı Büyük Salon Sahne Perdeleri Temini ve Montajı İhalesi İçin Teklif Kabul Edilmektedir

 

 

 

1.  İhale ile ilgili belgeler DAÜ Satınalma ve Envanter Kontrol Müdürlüğü’nden 200 TL karşılığında temin edilebilir. (Şartname ücreti nakit olarak kabul edilmeyecektir. Şartname ücreti kredi kartı ile veya K.T. Kooperatif Merkez Bankası DAÜ Şubesi 100640 no’lu DAÜ hesabına yatırım olarak kabul edilecektir.)

 

2.  İhalede Geçici Teminat miktarı İhale Genel/İdari Şartnamesinin 24/1 maddesine göre olup teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır. Teminat olarak 15 Mart 2020 tarihine kadar geçerli banka teminat mektubu veya Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası DAÜ Şubesi 100640 no’lu DAÜ hesabına yatırım olarak kabul edilecektir.

 

3.  Teklifler en geç 16 Aralık 2019 tarihinde Pazartesi günü saat ö.s 14:00’a kadar üzerinde “DAÜ Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı Büyük Salon Sahne Perdeleri Temini ve Montajı İhalesi (İhale No: 19081)” yazılı kapalı zarf içinde Üniversite Yönetsel Hizmetler Binası’ndaki İhale Kutusuna atılmış olmalıdır.

 

4.  İhale Keşif Bedeli: 69,463.90 TL + KDV’dir.

 

Teklifler en geç 16 Aralık 2019 tarihinde Pazartesi günü saat ö.s 14:00’a kadar

Açık

19079 DAÜ YURTLARINDA ÇAMAŞIRHANE (LAUNDRY) KURULMASI VE İŞLETİLMESİ TEMİNİ İHALESİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi Yurtlarında Çamaşırhane (Laundry) Kurulması ve İşletilmesi Temini İhalesi İçin Teklif Kabul Edilmektedir

 

 

 

 

1.  İhale ile ilgili belgeler DAÜ Satınalma ve Envanter Kontrol Müdürlüğü’nden  200 TL karşılığında temin edilebilir. (Şartname ücreti nakit olarak kabul edilmeyecektir. Şartname ücreti kredi kartı ile veya K.T. Kooperatif Merkez Bankası DAÜ Şubesi 100640 no’lu DAÜ hesabına yatırım olarak kabul edilecektir.)

 

2.  İhalede Geçici Teminat en az 1000 TL olup teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır. Teminat olarak 18 Mart 2020 tarihine kadar geçerli banka teminat mektubu veya Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası DAÜ Şubesi 100640 no’lu DAÜ hesabına yatırım olarak kabul edilecektir.

 

3.  Teklifler en geç 19 Aralık 2019 tarihinde  Perşembe günü saat ö.s 14:00’e kadar üzerinde “DAÜ YURTLARINDA ÇAMAŞIRHANE (LAUNDRY) KURULMASI VE İŞLETİLMESİ TEMİNİ İHALESİ (İHALE NO:19079)” yazılı kapalı zarf içinde Üniversite Yönetsel Hizmetler Binası’ndaki İhale Kutusuna atılmış olmalıdır.

 

4.  En Son Ödenen Aylık İşletme Bedeli:  1,172.00 TL  / Ay’dır.

 

Teklifler en geç 19 Aralık 2019 tarihinde  Perşembe günü saat ö.s 14:00’e kadar

 
19062 DAÜ KAMERA VE FOTOĞRAF MAKİNESİ EKİPMANLARI TEMİNİ İHALESİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde Kamera ve Fotoğraf Makinesi Ekipmanları Temini İhalesi İçin Teklif Kabul Edilmektedir

 

 

 

 

 

1.  İhale ile ilgili belgeler DAÜ Satınalma ve Envanter Kontrol Müdürlüğü’nden 400 TL karşılığında temin edilebilir. (Şartname ücreti nakit olarak kabul edilmeyecektir. Şartname ücreti kredi kartı ile veya K.T. Kooperatif Merkez Bankası DAÜ Şubesi 100640 no’lu DAÜ hesabına yatırım olarak kabul edilecektir.)

 

2.  İhalede Geçici Teminat miktarı İhale Genel/İdari Şartnamesinin 24/1 maddesine göre olup teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır. Teminat olarak 22 Nisan 2020 tarihine kadar geçerli banka teminat mektubu veya Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası DAÜ Şubesi 100640 no’lu DAÜ hesabına yatırım olarak kabul edilecektir.

 

3.  Teklifler en geç 23 Ocak 2020 tarihinde Perşembe günü saat ö.s 14:00’e kadar üzerinde “DAÜ KAMERA VE FOTOĞRAF MAKİNESİ EKİPMANLARI TEMİNİ İHALESİ (İHALE NO:19062)” yazılı kapalı zarf içinde Üniversite Yönetsel Hizmetler Binası’ndaki İhale Kutusuna atılmış olmalıdır.

 

4.  İhale Keşif Bedeli: 62,447.68 USD + KDV dir.

 

 

Teklifler en geç 23 Ocak 2020 tarihinde Perşembe günü saat ö.s 14:00’e kadar

Açık

19084 DAÜ FOTOKOPİ ÇEKİMİ HİZMET ALIMI TEMİNİ İHALESİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde fotokopi çekimi hizmet alımı için teklif kabul edilmektedir.

 

 

 

 

1.  İhale ile ilgili belgeler DAÜ Satınalma ve Envanter Kontrol Müdürlüğü’nden 400 TL karşılığında temin edilebilir. (Şartname ücreti nakit olarak kabul edilmeyecektir. Şartname ücreti kredi kartı ile veya K.T. Kooperatif Merkez Bankası DAÜ Şubesi 100640 no’lu DAÜ hesabına yatırım olarak kabul edilecektir.)

 

2.  İhalede Geçici Teminat miktarı 2,000.00 TL’dir. Teminat olarak 26 Nisan 2020 tarihine kadar geçerli banka teminat mektubu veya Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası DAÜ Şubesi 100640 no’lu DAÜ hesabına yatırım olarak kabul edilecektir.

 

3.  Teklifler en geç 27 Ocak 2020 tarihinde Pazartesi günü ö.s. saat 14:00’a kadar üzerinde ″DAÜ FOTOKOPİ ÇEKİMİ HİZMET ALIMI TEMİNİ İHALESİ‟ (İHALE NO: 19084) yazılı kapalı zarf içinde Üniversite Yönetsel Hizmetler Binası’ndaki İhale Kutusuna atılmış olmalıdır.

 

4.  İhale Keşif Bedeli: 351,145.00 USD + KDV/3 yıl’dır.

 

Teklifler en geç 27 Ocak 2020 tarihinde Pazartesi günü ö.s. saat 14:00’a kadar

Açık

19088 DAÜ TEMİZLİK MALZEMELERİ TEMİNİ İHALESİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde Temizlik Malzemeleri Temini İçin Teklif Kabul Edilmektedir

 

 

 

 

1.  İhale ile ilgili belgeler DAÜ Satınalma ve Envanter Kontrol Müdürlüğü’nden 400 TL karşılığında temin edilebilir. (Şartname ücreti nakit olarak kabul edilmeyecektir. Şartname ücreti kredi kartı ile veya K.T. Kooperatif Merkez Bankası DAÜ Şubesi 100640 no’lu DAÜ hesabına yatırım olarak kabul edilecektir.)

 

2.  İhalede Geçici Teminat miktarı İhale genel idari şartnamesinin 24/1 maddesine göre karşılık gelen miktarı kadardır. Teminat olarak 01 Nisan 2020 tarihine kadar geçerli banka teminat mektubu veya Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası DAÜ Şubesi 100640 no’lu DAÜ hesabına yatırım olarak kabul edilecektir.

 

3.  Teklifler en geç 02 Ocak 2020 tarihinde Perşembe günü ö.s. saat 14:00’a kadar üzerinde “DAÜ TEMİZLİK MALZEMELERİ TEMİNİ İHALESİ (İHALE NO:19088)” yazılı kapalı zarf içinde Üniversite Yönetsel Hizmetler Binası’ndaki İhale Kutusuna atılmış olmalıdır.

 

4.  İhale Keşif Bedeli: 178,204.75 TL + KDV dir.

 

 

Teklifler en geç 02 Ocak 2020 tarihinde Perşembe günü ö.s. saat 14:00’a kadar

Açık

19082 DAÜ ZARF TAŞIMACILIĞI İHALESİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde zarf taşımacılığı ihalesi için teklif kabul edilmektedir.

 

 

 

 

 

1.  İhale ile ilgili belgeler DAÜ Satınalma ve Envanter Kontrol Müdürlüğü’nden 400 TL karşılığında temin edilebilir. (Şartname ücreti nakit olarak kabul edilmeyecektir. Şartname ücreti kredi kartı ile veya K.T. Kooperatif Merkez Bankası DAÜ Şubesi 100640 no’lu DAÜ hesabına yatırım olarak kabul edilecektir.)

 

2.  İhalede Geçici Teminat miktarı 2,000.00 TL’dir. Teminat olarak 05 Nisan 2020 tarihine kadar geçerli banka teminat mektubu veya Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası DAÜ Şubesi 100640 no’lu DAÜ hesabına yatırım olarak kabul edilecektir.

 

3.  Teklifler en geç 06 Ocak 2020 tarihinde Pazartesi günü ö.s. saat 14:00’a kadar üzerinde ″DAÜ ZARF TAŞIMACILIĞI İHALESİ (İHALE NO: 19082)″ yazılı kapalı zarf içinde Üniversite Yönetsel Hizmetler Binası’ndaki İhale Kutusuna atılmış olmalıdır.

 

 4.  İhale Keşif Bedeli: Son 24 ayda ödenen posta hizmeti bedeli 110,231.32 TL+KDV’dir.

 

Teklifler en geç 06 Ocak 2020 tarihinde Pazartesi günü ö.s. saat 14:00’a kadar

Açık

19091 DAÜ HİZMET YÖNETİMİ YAZILIMI TEMİNİ İHALESİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde Hizmet Yönetimi Yazılımı Temini İhalesi için teklif kabul edilmektedir

 

 

 

 

 

1.  İhale ile ilgili belgeler DAÜ Satınalma ve Envanter Kontrol Müdürlüğü’nden 400 TL karşılığında temin edilebilir. (Şartname ücreti nakit olarak kabul edilmeyecektir. Şartname ücreti kredi kartı ile veya K.T. Kooperatif Merkez Bankası DAÜ Şubesi 100640 no’lu DAÜ hesabına yatırım olarak kabul edilecektir.)

 

2.  İhalede Geçici Teminat miktarı İhale Genel/İdari Şartnamesinin 24/1 maddesine göre olup teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır. Teminat olarak 02 Mayıs 2020 tarihine kadar geçerli banka teminat mektubu veya Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası DAÜ Şubesi 100640 no’lu DAÜ hesabına yatırım olarak kabul edilecektir.

 

3.  Teklifler en geç 03 Şubat 2020 tarihinde Pazartesi günü saat ö.s 14:00’e kadar üzerinde “DAÜ HİZMET YÖNETİMİ YAZILIMI TEMİNİ İHALESİ (İHALE NO:19091)” yazılı kapalı zarf içinde Üniversite Yönetsel Hizmetler Binası’ndaki İhale Kutusuna atılmış olmalıdır.

 

4.  İhale Keşif Bedeli: 385,000.00 TL + KDV dir.

 

 

Teklifler en geç 03 Şubat 2020 tarihinde Pazartesi günü saat ö.s 14:00’e kadar

Açık