İHALELER

 

 

 

 

 

İhale. No:

İhale Adı:

İhale Konusu:

Son Gün:

İhale Durumu:

18011 DAÜ PERSONEL YAZLIK, KIŞLIK ÜNİFORMA VE AYAKKABI TEMİNİ İHALESİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde  Personel Yazlık/ Kışlık Üniforma ve Ayakkabı Temini İhalesi İçin Teklif Kabul Edilmektedir

 

 

 

 

1.  İhale ile ilgili belgeler DAÜ Satınalma ve Envanter Kontrol Müdürlüğü’nden 300 TL karşılığında temin edilebilir. (Şartname üçreti nakit olarak kabul edilmeyecektir. Şartname ücreti kredi kartı ile veya K.T. Kooperatif Merkez Bankası DAÜ Şubesi 100640 no’lu DAÜ hesabına yatırım olarak kabul edilecektir.)

 

2.  İhalede Geçici Teminat miktarı ihale genel idari şartnamesinin 24/1 maddesine göre karşılık gelen miktarı kadardır. Teminat olarak 03 Ocak 2019 tarihine kadar geçerli banka teminat mektubu veya Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası DAÜ Şubesi 100640 no’lu DAÜ hesabına yatırım olarak kabul edilecektir.

 

3.  Teklifler en geç 04 Ekim 2018 tarihinde Perşembe günü saat ö.s 14:00’a kadar üzerinde “DAÜ PERSONEL YAZLIK / KIŞLIK ÜNİFORMA VE AYAKKABI TEMİNİ İHALESİ (İHALE NO:18011)” yazılı kapalı zarf içinde Üniversite Yönetsel Hizmetler Binası’ndaki İhale Kutusuna atılmış olmalıdır.

 

4.  İhale Yıllık Keşif Bedeli: 255,346.00 TL + KDV/YIL’ dır.

 

Teklifler en geç 04 Ekim 2018 tarihinde Perşembe günü saat ö.s 14:00’a kadar

Açık