İHALELER

 

 

 

 

 

İhale. No:

İhale Adı:

İhale Konusu:

Son Gün:

İhale Durumu:

18015 DAÜ TAŞIMA İŞÇİLİK HİZMET ALIMI İHALES

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde Taşıma İşçilik Hizmet Alımı İhalesi için teklif kabul

edilmektedir

  

 

 

 

1.  İhale ile ilgili belgeler DAÜ Satınalma ve Envanter Kontrol Müdürlüğü’nden 150 TL karşılığında temin edilebilir. (Şartname ücreti nakit olarak kabul edilmeyecektir. Şartname ücreti kredi kartı ile veya K.T. Kooperatif Merkez Bankası DAÜ Şubesi 100640 no’lu DAÜ hesabına yatırım olarak kabul edilecektir.)

 

2.  İhalede Geçici Teminat miktarı 1000 TL dir. Teminat olarak 24 Eylül 2018 tarihine kadar geçerli banka teminat mektubu veya Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası DAÜ Şubesi 100640 no’lu DAÜ hesabına yatırım olarak kabul edilecektir.

 

3.  Teklifler en geç 25 Haziran 2018 tarihinde Pazartesi günü saat ö.s 14:00’e kadar üzerinde “DAÜ TAŞIMA İŞÇİLİK HİZMET ALIMI İHALESİ (İHALE  NO: 18015 )” yazılı kapalı zarf içinde Üniversite Yönetsel Hizmetler Binası’ndaki İhale Kutusuna atılmış olmalıdır.

 

4.  İhale Keşif Bedeli: Tahmini 1400 saat yıllık şu anki asgari ücrete göre ~ 23,000 TL/  yıllık.

 

Teklifler en geç 25 Haziran 2018 tarihinde Pazartesi günü saat ö.s 14:00’e kadar

Açık

18003 DAÜ Telsiz ve Röle Sistemi Temini İhalesi

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde

Telsiz ve Röle Sistemi Temini için

Teklif Kabul Edilmektedir

 

 

 

1.  İhale ile ilgili belgeler DAÜ Satınalma ve Envanter Kontrol Müdürlüğü’nden 300 TL karşılığında temin edilebilir. (Şartname ücreti nakit olarak kabul edilmeyecektir. Şartname ücreti kredi kartı ile veya K.T. Kooperatif Merkez Bankası DAÜ Şubesi 100640 no’lu DAÜ hesabına yatırım olarak kabul edilecektir.)

 

2.  İhalede Geçici Teminat miktarı İhale genel idari şartnamesinin 24/1 maddesine göre karşılık gelen miktarı kadardır. Teminat olarak 24.09.2018 tarihine kadar geçerli banka teminat mektubu veya Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası DAÜ Şubesi 100640 no’lu DAÜ hesabına yatırım olarak kabul edilecektir.

 

3.  Teklifler en geç 25 Haziran 2018 tarihinde Pazartesi günü saat ö.s. 14:00’e kadar üzerinde “DAÜ Telsiz ve Röle Sistemi Temini İhalesi (İhale No:18003)” yazılı kapalı zarf içinde Üniversite Yönetsel Hizmetler Binası’ndaki İhale Kutusuna atılmış olmalıdır.

  

4.  İhale Keşif Bedeli: 30,490.00 USD + KDV dir.

 

 

Teklifler en geç 25 Haziran 2018 tarihinde Pazartesi günü saat ö.s. 14:00’e kadar

Açık

18021 DAÜ PROMOSYON MALZEMELERİ TEMİNİ İHALESİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde

Promosyon Malzemeleri Temini İçin

Teklif Kabul Edilmektedir

 

 

  

1.  İhale ile ilgili belgeler DAÜ Satınalma ve Envanter Kontrol Müdürlüğü’nden 300 TL karşılığında temin edilebilir. (Şartname ücreti nakit olarak kabul edilmeyecektir. Şartname ücreti kredi kartı ile veya K.T. Kooperatif Merkez Bankası DAÜ Şubesi 100640 no’lu DAÜ hesabına yatırım olarak kabul edilecektir.)

 

2.  İhalede Geçici Teminat miktarı ihale genel idari şartnamesinin 24/1 maddesine göre karşılık gelen miktarı kadardır. Teminat olarak 29 Ekim 2018 tarihine kadar geçerli banka teminat mektubu veya Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası DAÜ Şubesi 100640 no’lu DAÜ hesabına yatırım olarak kabul edilecektir.

 

3.  Teklifler en geç 30 Temmuz 2018 tarihinde Pazartesi günü saat 14:00’a kadar üzerinde “DAÜ PROMOSYON MALZEMELERİ TEMİNİ İHALESİ (İHALE NO:18021)” yazılı kapalı zarf içinde Üniversite Yönetsel Hizmetler Binası’ndaki İhale Kutusuna atılmış olmalıdır.

 

4.  İhale Keşif Bedeli: 390,200.00 TL + KDV dir.

 

Teklifler en geç 30 Temmuz 2018 tarihinde Pazartesi günü saat 14:00’a kadar