İHALELER

 

 

 

 

 

İhale. No:

İhale Adı:

İhale Konusu:

Son Gün:

İhale Durumu:

 18009 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BUSS-BAR VE KOMPANZASYON SİSTEMİ EĞİTİM SETİ TEMİNİ İHALESİ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ’NDE

BUSS-BAR VE KOMPANZASYON SİSTEMİ EĞİTİM SETİ TEMİNİ İHALESİ İÇİN TEKLİF KABUL EDİLMEKTEDİR. 

 

 

 

 

1.  İhale ile ilgili belgeler DAÜ Satınalma ve Envanter Kontrol Müdürlüğü’nden 100 TL karşılığında temin edilebilir. (Şartname ücreti nakit olarak kabul edilmeyecektir. Şartname ücreti kredi kartı ile veya K.T. Kooperatif Merkez Bankası DAÜ Şubesi 100640 no’lu DAÜ hesabına yatırım olarak kabul edilecektir.)

 

2.  İhalede Geçici Teminat miktarı Genel İdari Şartnamesinin 24/1 maddesine göre olup teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır. Teminat olarak 01.07.2018 tarihine kadar geçerli banka teminat mektubu veya Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası DAÜ Şubesi 100640 no’lu DAÜ hesabına yatırım olarak kabul edilecektir.

 

3.  Teklifler en geç 02.04.2018 tarihinde Pazartesi günü saat ö.s 14:00’a kadar üzerinde “DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BUSS-BAR VE KOMPANZASYON SİSTEMİ EĞİTİM SETİ TEMİNİ İHALESİ (İHALE NO:18009)” yazılı kapalı zarf içinde Üniversite Yönetsel Hizmetler Binası’ndaki İhale Kutusuna atılmış olmalıdır.

 

4.  İhale Keşif Bedeli: 49,276.71 TL + KDV dir.

 

Teklifler en geç 02.04.2018 tarihinde Pazartesi günü saat ö.s 14:00’a kadar

Açık

 17128 DAÜ Turizm Fakültesi Yiyecek Alımı İhalesi

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde Turizm Fakültesine Yiyecek Alımı için Teklif Kabul Edilmektedir

  

 

 

1.  İhale ile ilgili belgeler DAÜ Satınalma ve Envanter Kontrol Müdürlüğü’nden 200 TL karşılığında temin edilebilir. (Şartname ücreti nakit olarak kabul edilmeyecektir. Şartname ücreti kredi kartı ile veya K.T. Kooperatif Merkez Bankası DAÜ Şubesi 100640 no’lu DAÜ hesabına yatırım olarak kabul edilecektir.)

 

2.  İhalede Geçici Teminat miktarı İhale genel idari şartnamesinin 24/1 maddesine göre karşılık gelen miktarı kadardır. Teminat olarak 21/06/2018 tarihine kadar geçerli banka teminat mektubu veya Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası DAÜ Şubesi 100640 no’lu DAÜ hesabına yatırım olarak kabul edilecektir.

 

3.  Teklifler en geç 22 Mart 2018 tarihinde Perşembe günü saat ö.e. 10:00’a kadar üzerinde “DAÜ Turizm Fakültesi Yiyecek Alımı İhalesi (İhale No:17128)” yazılı kapalı zarf içinde Üniversite Yönetsel Hizmetler Binası’ndaki İhale Kutusuna atılmış olmalıdır.

 

 

Teklifler en geç 22 Mart 2018 tarihinde Perşembe günü saat ö.e. 10:00’a kadar

Açık

 18008 DAÜ ÇEŞİTLİ KLİMA TEMİNİ VE MONTAJI İHALESİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde

Çeşitli Klima Temini ve Montajı İçin Teklif Kabul Edilmektedir

 

 

 

 

1.  İhale ile ilgili belgeler DAÜ Satınalma ve Envanter Kontrol Müdürlüğü’nden 100 TL karşılığında temin edilebilir. (Şartname ücreti nakit olarak kabul edilmeyecektir. Şartname ücreti kredi kartı ile veya K.T. Kooperatif Merkez Bankası DAÜ Şubesi 100640 no’lu DAÜ hesabına yatırım olarak kabul edilecektir.)

 

2.  İhalede Geçici Teminat miktarı İhale genel idari şartnamesinin 24/1 maddesine göre karşılık gelen miktarı kadardır. Teminat olarak 25/06/2018 tarihine kadar geçerli banka teminat mektubu veya Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası DAÜ Şubesi 100640 no’lu DAÜ hesabına yatırım olarak kabul edilecektir.

 

3.  Teklifler en geç 26/03/2018 tarihinde Pazartesi günü saat 14:00’e kadar üzerinde “DAÜ ÇEŞİTLİ KLİMA TEMİNİ VE MONTAJI İHALESİ (İHALE NO:18008)” yazılı kapalı zarf içinde Üniversite Yönetsel Hizmetler Binası’ndaki İhale Kutusuna atılmış olmalıdır.

 

4.  İhale Keşif Bedeli: 65.817,92 TL + KDV dir.

  

 

Teklifler en geç 26 Mart 2018 tarihinde Pazartesi günü saat ö.s 14:00’e kadar

Açık

 18012 DAÜ MİCROSOFT KAMPÜS LİSANSI TEMİNİ İHALESİ

 Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde Microsoft Kampüs Lisansı Temini İhalesi İçin Teklif Kabul Edilmektedir

 

 

 

1.  İhale ile ilgili belgeler DAÜ Satınalma ve Envanter Kontrol Müdürlüğü’nden 200 TL karşılığında temin edilebilir. (Şartname ücreti nakit olarak kabul edilmeyecektir. Şartname ücreti kredi kartı ile veya K.T. Kooperatif Merkez Bankası DAÜ Şubesi 100640 no’lu DAÜ hesabına yatırım olarak kabul edilecektir.)

 

2.  İhalede Geçici Teminat miktarı İhale Genel İdari Şartnamesinin 24/1 maddesine göre olup teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır. Teminat olarak 01.07.2018 tarihine kadar geçerli banka teminat mektubu veya Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası DAÜ Şubesi 100640 no’lu DAÜ hesabına yatırım olarak kabul edilecektir.

 

3.  Teklifler en geç 02.04.2018 tarihinde Pazartesi günü saat ö.s 14:00’e kadar üzerinde “DAÜ MİCROSOFT KAMPÜS LİSANSI TEMİNİ İHALESİ (İHALE NO:18012)” yazılı kapalı zarf içinde Üniversite Yönetsel Hizmetler Binası’ndaki İhale Kutusuna atılmış olmalıdır.

 

4.  İhale Keşif Bedeli: 25,000 USD + KDV dir.

 

 

Teklifler en geç 02.04.2018 tarihinde Pazartesi günü saat ö.s 14:00’e kadar

Açık

 17135 DAÜ VIP Restoran Masa Temini ve Sandalye Döşeme İşleri İhalesi

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde

VIP Restoran Masa Temini ve Sandalye Döşeme İşleri İçin Teklif Kabul

Edilmektedir

 

 

 

1.  İhale ile ilgili belgeler DAÜ Satınalma ve Envanter Kontrol Müdürlüğü’nden 100 TL karşılığında temin edilebilir. (Şartname ücreti nakit olarak kabul edilmeyecektir. Şartname ücreti kredi kartı ile veya K.T. Kooperatif Merkez Bankası DAÜ Şubesi 100640 no’lu DAÜ hesabına yatırım olarak kabul edilecektir.)

 

2.  İhalede Geçici Teminat miktarı İhale genel idari şartnamesinin 24/1 maddesine göre karşılık gelen miktarı kadardır. Teminat olarak 25/06/2018 tarihine kadar geçerli banka teminat mektubu veya Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası DAÜ Şubesi 100640 no’lu DAÜ hesabına yatırım olarak kabul edilecektir.

 

3.  Teklifler en geç 26/03/2018 tarihinde Pazartesi günü saat ö.s. 14:00’e kadar üzerinde “DAÜ VIP Restoran Masa Temini ve Sandalye Döşeme İşleri İhalesi (İhale No:17135)” yazılı kapalı zarf içinde Üniversite Yönetsel Hizmetler Binası’ndaki İhale Kutusuna atılmış olmalıdır.

 

4.  İhale Keşif Bedeli: 46,650.00 TL + KDV dir.

 

Teklifler en geç 26/03/2018 tarihinde Pazartesi günü saat ö.s. 14:00’e kadar

Açık

 18007 DAÜ VIP Restoran İç Dekorasyon İşleri Temini İhalesi

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde VIP Restoran İç Dekorasyon İşleri Temini İçin Teklif Kabul Edilmektedir

 

 

 

1.  İhale ile ilgili belgeler DAÜ Satınalma ve Envanter Kontrol Müdürlüğü’nden 100 TL karşılığında temin edilebilir. (Şartname ücreti nakit olarak kabul edilmeyecektir. Şartname ücreti kredi kartı ile veya K.T. Kooperatif Merkez Bankası DAÜ Şubesi 100640 no’lu DAÜ hesabına yatırım olarak kabul edilecektir.)

 

2.  İhalede Geçici Teminat miktarı İhale genel idari şartnamesinin 24/1 maddesine göre karşılık gelen miktarı kadardır. Teminat olarak 21/06/2018 tarihine kadar geçerli banka teminat mektubu veya Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası DAÜ Şubesi 100640 no’lu DAÜ hesabına yatırım olarak kabul edilecektir.

 

3.  Teklifler en geç 22/03/2018 tarihinde Perşembe günü saat ö.e. 10:00’a kadar üzerinde “DAÜ VIP Restoran İç Dekorasyon İşleri Temini İhalesi (İhale No:18007)” yazılı kapalı zarf içinde Üniversite Yönetsel Hizmetler Binası’ndaki İhale Kutusuna atılmış olmalıdır.

 

4.  İhale Keşif Bedeli: 55,000.00 TL + KDV dir.

 

 

Teklifler en geç 22/03/2018 tarihinde Perşembe günü saat ö.e. 10:00’a kadar

Açık

 18014 DAÜ Eğitim Fakültesi Kafeterya İşletmeciliği İhalesi

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde Eğitim Fakültesi Kafeterya İşletmeciliği için teklif kabul edilmektedir.

 

 

 

 

1.  İhale ile ilgili belgeler DAÜ Satınalma ve Envanter Kontrol Müdürlüğü’nden 100 TL karşılığında temin edilebilir. (Şartname ücreti nakit olarak kabul edilmeyecektir. Şartname ücreti kredi kartı ile veya K.T. Kooperatif Merkez Bankası DAÜ Şubesi 100640 no’lu DAÜ hesabına yatırım olarak kabul edilecektir.)

 

2.  İhalede Geçici Teminat miktarı 1500 TL olup teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır. Teminat olarak 21/06/2018 tarihine kadar geçerli banka teminat mektubu veya Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası DAÜ Şubesi 100640 no’lu DAÜ hesabına yatırım olarak kabul edilecektir.

 

3.  Teklifler en geç 22/.03/2018 tarihinde Perşembe günü saat ö.e 10:00’a kadar üzerinde “DAÜ Eğitim Fakültesi Kafeterya İşletmeciliği İhalesi (İhale No: 18014)” yazılı kapalı zarf içinde Üniversite Yönetsel Hizmetler Binası’ndaki İhale Kutusuna atılmış olmalıdır.

 

4.  Keşif Bedeli : Son işletmecinin ödediği aylık işletme bedeli 1,543 USD

 

Teklifler en geç 22/.03/2018 tarihinde Perşembe günü saat ö.e 10:00’a kadar

Açık