Doğu Akdeniz Üniversitesi   
 
  

İHALELER HAKKINDA GENEL BİLGİLER
     
     
  * İhale Katılım Beyannamesi için lütfen tıklayınız...  
  * Firma Bilgi Formu için lütfen tıklayınız...  
  * Firma Uyarı Yazıları için lütfen tıklayınız...  
  * Geçici Teminat Mektubu Örneği için lütfen tıklayınız...  
  * Kesin Teminat Mektubu Örneği için lütfen tıklayınız...  
  * İhale Kutusunun yeri için lütfen tıklayınız...